HISTORIA

...Sztafeta  rowerowa  po  Ogień  Niepodległości została zainicjowana w 2000 roku na wzór tradycji z okresu międzywojennego. Wtedy to młodzi ludzie biegli do Kostiuchnówki z krakowskich Oleandrów, miejsca  wymarszu  „Pierwszej  Kadrowej”. Na cmentarzu legionowym w Polskim Lasku (Kostiuchnówka) zapalali  oni  ogień  i  nieśli do Krakowa. Podczas   jednego   z   obozowych ognisk nasi instruktorzy usłyszeli gawędę o pomyśle tych młodych ludzi. Postanowili nawiązać do tej tradycji przenosząc ją w dzisiejsze czasy- rozpoczynając symboliczną sztafetę rowerową. Idea sztafety jest odzwierciedleniem patriotyzmu, pomysłowości    i    chęci    pełnienia    służby  zgierskich instruktorów.

 

Sztafeta rowerowa z Hufca Zgierz co roku przywozi Ogień Niepodległości do Warszawy. Harcerze przekazują ogień innym harcerzom i instruktorom z całej Polski uczestniczącym w capstrzyku przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Ponad to 11 listopada uczestnicy sztafety składają ogień na płycie Grobu    Nieznanego    Żołnierza,   podczas    głównych   uroczystości   z udziałem najwyższych władz państwa.

 

W 2007 roku Capstrzyk podczas którego przekazywany jest ogień poprzedziło otwarcie w Muzeum Harcerstwa wystawy prezentującej służbę zgierskich harcerzy na cmentarzach legionistów polskich na Wołyniu oraz otwarcie wystawy o historii munduru. Wystawa prezentowała efekty odbudowy cmentarzy, współpracy z ukraińskimi skautami i mieszkańcami Wołynia.

 

          Ogień  Niepodległości  ma  ochronić  od  zapomnienia  pamięć o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez naród polski niezawisłego i wolnego państwa, ma również przypominać nam o poświęceniu wielu pokoleń Polaków, poświęceniu, dzięki któremu możemy żyć w wolnej niepodległej Polsce.